Piscines

Comptem amb especialistes en piscines, podent donar servei a entitats, particulars i comunitats de propietaris per a:

Serveis per a piscines

  • Manteniment i neteja de piscines.
  • Instal·lacions i reparacions d’equips de depuració i dosificació.
  • Suministrament i muntatge d’equips de cloració salina.
  • Aplicacions d’hidrofugants antilliscants perimetrals de piscines.
 

Contacte