Fontaneria

P Solucions i Manteniments 9, S.L. els ofereix els seus serveis per a:

Serveis de fontaneria

  • Revisions de desguassos i tuberies.
  • Instal·lacions de desguassos i tuberies segons normativa vigent.
  • Serveis de dessembussaments urgents.
  • Reparacions de fuites.
  • Servei cuba.
  • Manteniments d’instal·lacions.
 

Contacte